Visie

Visie Sacred Gender

Sacred Gender verwijst naar het sacrale aspect van een persoon die zijn/haar seksuele oriëntatie en/of sekse identiteit als een gave aanwendt. Zowel binnen traditionele als hedendaagse culturen, wereldwijd, vervullen Gender en Seksueel Diverse (GSD) mensen pioniersrollen. De unieke inslag van de GSD* identiteit dient gevoed en gewaardeerd te worden, zowel op individueel als op cultureel niveau, wil het kunnen bijdragen aan welzijn, groei en co-creatie. Seksualiteit en sekse(gender)beleving zijn krachtbronnen binnen dit proces. Een aanpassing aan de norm is in deze niet altijd wenselijk. Empowerment betekent het aanvaarden van het verhaal van ‘anders zijn’ om vervolgens te groeien naar een vruchtbare zijnskwaliteit.

Kortom, binnen mijn praktijk ben je welkom als persoon met een diverse identiteit, dat is voor iedereen anders en dient daarom ook zo benaderd te worden.

GSD: Gender & Seksuele Diversiteit: richt zich  op het brede spectrum van seksualiteit en gender, zowel wat betreft identiteit als seksueel gedrag en uitingsvormen (GLBTQI, hetero, polygamie, monogamie, a-seksualiteit, celibaat, …)
* GLBTQI: Gay Lesbian Bisexual Transgender Queer Questioning Intersex

 

I Dream’d in a Dream

I dream’d in a dream I saw a city invincible to the attacks of the
whole of the rest of the earth,
I dream’d that was the new city of Friends,
Nothing was greater there than the quality of robust love, it led the rest,
It was seen every hour in the actions of the men of that city,
And in all their looks and words.

Walt Whitman